Lymfe taping

Lymfe taping is zeer geschikt om de afvoer van lymfevocht te stimuleren. De elastische, niet allergische tape wordt volgens de loop van de lymfebanen aangelegd en heeft een liftende werking op de huid. De lumen van de lymfangionen worden geopend en hierdoor ontstaat een vermindering van de druk op de bloedvaten. Lymf taping kan ook gebruikt worden bij post-operatief oedeem of bij post-traumatisch oedeem. Er is dan sprake van een tijdelijke overbelasting van het lymfestelsel en de taping ondersteund het lymfestelsel.

Pas na een grondige anamnese maken  we een behandelplan.

. lymfe taping

Contra-indicaties voor lymfe taping

Contra-indicatoren bij Lymfe taping zijn o.a oedeem op basis ziektebeeld zoals hartklachten, nierklachten, de aanwezigheid van carcinomen of metastasen en bij trombose. U dient uw arts of specialist te consulteren en wij kunnen u helaas niet helpen.